Zorg

Houben Zorg & Advies specialiseert in het geven van zorg in het kader van WMO (wet maatschappelijke ondersteuning). Dit houdt in elke zorg die iemand niet kan inkopen bij een ander zorgbedrijf. Houben Zorg & Advies kan aan jou zorg op maat leveren. Deze zorg wordt gefinancierd door het PGB, de cliënt koopt rechtstreeks bij Houben Zorg & Advies zorg in.

Wat is WMO?

In 2015 is de wet WMO 2015 in dienst getreden, dit is een nieuwere vorm van de eerste WMO wet uit 2007. Het achterliggend idee van de wet WMO is om maatschappelijke ondersteuning te bieden zodat mensen kunnen ‘meedoen’ in de samenleving. Dit wil zeggen, zolang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren en actief kunnen deelnemen aan de samenleving. De WMO biedt ondersteuning om mensen te kunnen laten meedoen. De WMO is een decentrale wet, het Rijk heeft kaders gesteld maar de gemeente moet de wet zelf kunnen uitwerken in lokale regels. De gemeente krijgt een budget voor WMO zorg en zoekt zelf zijn aanbieders. WMO kan geleverd worden in ‘natura’ en in de vorm van een PGB rechtstreeks voor de cliënt. Houben Zorg & Advies werkt in deze laatste vorm.

Er wordt steeds meer bezuinigd op specialistische voorzieningen zoals GGZ, thuiszorg, verslavingszorg ed. Dit houdt niet in dat de vraag naar zorg dan ook opeens weg is. Mensen hebben altijd zorg nodig. De gemeentes dienen nu zelf te beslissen (met een beschikbaar budget) of iemand in aanmerking komt in ondersteuning vanuit WMO. Omdat sommige mensen buiten de boot vallen met reguliere zorg is WMO zorg de perfecte oplossing.

Waarom is Houben Zorg & Advies anders?

Houben Zorg & Advies geeft gedragswetenschappelijk advies voor zorgcliënten en voor instellingen, zoals de gemeente, reclassering, UWV ed. Daarnaast is Houben Zorg & Advies gespecialiseerd in advisering voor wetenschappelijk onderzoek en onderzoeksvormgeving.

Coachingstraject

Daarnaast is er natuurlijk ook de mogelijkheid dat je zonder tussenkomst van de gemeente een coachingstraject volgt.

Geïnteresseerd?

Aanmelden is simpel, stuur een mail of bel, en we plannen direct een gesprek, of dit nu voor zorg of advies is. Ook kan je via een doorverwijzing van een andere professional terecht.

CONTACT OPNEMEN